Notícies

Estic a:

Actualitat

Pàgina de resultats: 1 2 3 4 5  ... 
 • Veure imatge de INSTITUT EDUARD FONTSERÈ (nova finestra)
  05/06/2018
  L'exposició sobre els ODS al vestíbul a l' Institut Eduard Fontseré

  Principis dels ODS

  •Universals: Impliquen a tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic.
  •Globals: Aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels nostres temps.
  •Integrals: És una agenda interconnectada en totes les seves dimensions i a tots els nivells:  entre reptes, països i diferents nivells de govern.
  •Mesurables: èmfasi en la necessitat de mesurar el seu assoliment  mitjançant indicadors
  •Ambiciosos: No deixen enrere a ningú (leave no-one behind).
  •Inclusius: Impliquen a tots els nivells de govern i a totes les parts interessades en un esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible.
  •Multidimensionals: Inclouen les 3 dimensions del Desenvolupament Sostenible (econòmica, social i mediambiental).
  •Basats en l’experiència adquirida dels ODM
 • Veure imatge de Exposició i xerrada (nova finestra)
  22/05/2018
  Al vestíbul del Centre Educatiu JOAN XXIII l’exposició  Ciutats per la justícia global: una visió dels objectius de desenvolupament sostenible la han pogut disfrutar alumnes, professors, i personal del centre, així com de la xerrada sobre els objectius (ODS).

  «Cal que canviem radicalment la nostra idea de la
  funció de l’educació en el desenvolupament mundial,
  perquè té un impacte catalític en el benestar dels
  individus i el futur del nostre planeta. […] Ara més
  que mai l’educació té la responsabilitat d’adaptar-se
  als reptes i les aspiracions del segle xxi i fomentar els
  valors i les competències adequats per aconseguir
  un creixement sostenible i inclusiu i una convivència
  pacífica.»
  IIrina Bokova, directora general de la UNESCO
  «L’educació pot contribuir, i ha de fer-ho, a una nova
  visió del desenvolupament mundial sostenible.»
  (UNESCO, 2015)
  Emprendre el camí del desenvolupament sostenible
   
 • Veure imatge de Exposició i xerrada en la escola Jaume Balmes (nova finestra)
  20/04/2018
  Al vestíbul de la  escola Jaume Balmes l’exposició  Ciutats per la justícia global: una visió dels objectius de desenvolupament sostenible la han pogut disfrutar alumnes, professors, i personal del centre, així com de la xerrada sobre els objectius (ODS), que són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar als 193 Estats Membres de l’ONU i també la participació sense precedents de la societat civil i altres parts interessades.
  Són 17 objectius de desenvolupament sostenible amb 169 metes a diferència dels 8 Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni (ODM) amb 21 metes. Els ODS són d’ampli abast, perque s’abordan els elements interconnectats del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. Els complexos desafiaments que existeixen al món avui dia exigeixen que una àmplia gamma de qüestions estiguin cobertes, i abordar les causes fonamentals dels problemes i no només els símptomes.
   

   
 • Veure imatge de Exposició i xerrada en el Institut Bisbe Berenguer (nova finestra)
  20/04/2018
  Al vestíbul del Institut Bisbe Berenguer l’exposició  Ciutats per la justícia global: una visió dels objectius de desenvolupament sostenible la han pogut disfrutar alumnes, professors, i personal del centre i escoltar la xerrada sobre els objectius (ODS), que són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar als 193 Estats Membres de l’ONU i també la participació sense precedents de la societat civil i altres parts interessades.
  1. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible: una agenda ambiciosa i universal per transformar el món. El 25 de setembre del 2015 l’Assemblea General de l’ONU va adoptar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (ONU, 2015). Aquest nou marc mundial per redirigir la humanitat cap a una via sostenible es va crear després de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament
  Sostenible (Rio+20), celebrada a Rio de Janeiro, Brasil, el juny del 2012, en un procés de tres anys que ha implicat els Estats membres de l’ONU, estudis nacionals en què han participat milions de persones i milers d’actors d’arreu del món.
  Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) se situen en el nucli de l’Agenda 2030. Els ODS són universals, transformadors i inclusius i descriuen els principals reptes relacionats amb el desenvolupament als quals s’enfronta la
  humanitat. L’objectiu dels 17 ODS  és garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur. Els objectius aborden reptes mundials decisius per a la supervivència de la humanitat. S'estableixen límits mediambientals i llindars crítics per a l’ús dels recursos naturals. Els objectius reconeixen que posar fi a la pobresa ha d’anar acompanyat d’estratègies destinades
  a generar creixement econòmic. Aborden una sèrie de necessitats socials com l’educació, la salut, la protecció social i les oportunitats laborals, a més del canvi climàtic i la protecció mediambiental. Els ODS s’enfronten a barreres sistèmiques
  al desenvolupament sostenible com la desigualtat, les modalitats de consum no sostenibles, l’escassa capacitat institucional i la degradació del medi ambient.
  Per assolir els objectius cal que cadascú faci la seva part: els governs, el sector privat, la societat civil i cada ésser humà del món. S’espera que els governs assumeixin responsabilitats i creïn marcs, polítiques i mesures nacionals per posar en pràctica l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible es
  caracteritza fonamentalment per la seva universalitat i la seva indivisibilitat. S’adreça a tots els països —de l’hemisferi sud i l’hemisferi nord— com a països objectiu. Tots els països que subscriuen l’Agenda 2030 han d’adaptar els seus esforços en matèria de desenvolupament amb l’objectiu de promoure la prosperitat tot protegint el planeta per aconseguir un desenvolupament sostenible. Així, respecte als ODS, es pot considerar que tots els països estan en vies de desenvolupament i tots els països han d’actuar amb urgència.
   Els 17 Objectius de Desenvolupament
  Sostenible (ODS):

  1. Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves
  formes arreu del món
  2. Fam zero. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat
  alimentària i la millora de la nutrició i promoure
  l’agricultura sostenible
  3. Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el
  benestar per a tothom a totes les edats
  4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva,
  equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
  d’aprenentatge permanent per a tothom
  5. Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat entre els
  gèneres i empoderar totes les dones i nenes
  6. Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat d’aigua
  i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom
  7. Energia neta i assequible. Garantir l’accés a una energia
  assequible, segura, sostenible i neta per a tothom
  8. Treball digne i creixement econòmic. Promoure el
  creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
  l’ocupació plena i productiva i el treball digne
  per a tothom
  9. Indústria, innovació i infraestructures. Construir
  infraestructures, promoure la industrialització inclusiva i
  sostenible i fomentar la innovació
  10. Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat als
  països i entre països
  11. Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les
  ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
  segurs, resilients i sostenibles
  12. Consum i producció responsables. Garantir modalitats
  de consum i producció sostenibles
  13. Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre
  el canvi climàtic i els seus efectes
  14. Vida submarina. Conservar i utilitzar de manera
  sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per
  al desenvolupament sostenible
  15. Vida terrestre. Protegir, restaurar i promoure l’ús
  sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar
  sosteniblement els boscos, lluitar contra la
  desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres
  i aturar la pèrdua de biodiversitat
  16. Pau, justícia i institucions sòlides. Promoure societats
  pacífiques i inclusives per al desenvolupament
  sostenible, la provisió d’accés a la justícia per a tothom
  i la construcció d’institucions eficaces, responsables i
  inclusives a tots els nivells
  17. Aliança pels objectius. Consolidar i revitalitzar l’Aliança
  Mundial per al Desenvolupament Sosteniblealize the
  global partnership for sustainable development
  Font: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment
   
Pàgina de resultats: 1 2 3 4 5  ... 
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans