Notícies

Estic a:

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.
Model d'instància general (cal presentar 2 còpies)
Instància ( 2 còpies) 
 
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFIQUI UNA SUBVENCIÓ REBUDA PER A FINANÇAR PROJECTES O ACTIVITATS D’AJUDA AL TERCER MÓN

Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import inferior a 60.000 euros.
ES POT FER:
Fins al dia 16 de febrer de 2018, llevat que a l'acord de concessió de la subvenció s'estableixi un termini específic en funció de la durada del projecte o de l'activitat que es porti a terme.
COM ES POT TRAMITAR:

Presencialment
Requeriments
Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic 2017.
La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer món amb cofinançament per part d'altres administracions públiques..
L'import de la subvenció rebuda ha de ser inferior a 60.000 euros
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades
Documentació necessària

Original i còpia de la següent documentació; Relació de documents:
Sol·licitud justificació general Annex 9.1 Descarregueu AQUÍ
Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament Model 11.1 Descarregueu AQUÍ
Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament Model 11.2 AQUÍ
Descarregueu Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes d’ajuda humanitària Model 11.3 Descarregueu AQUÍ
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018

Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de cooperació

B.O.P.:Registre: 2018005267 - Data publicació: 07/02/2018

Instància general (2 còpies)
Full de dades de registre d'entitats.
Sol·licitud que es troba a l’annex 1.1 acompanyada dels formularis que es troben als annexos 2.1, 2.2 o 2.3 (segons modalitat) de la present convocatòria

Impresos associats

Annex 5 - Certificat renovació junta
Annex 6 - Imprès transferència bancària
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans