Notícies

Consell municipal de cooperació

El Consell Municipal de Cooperació va ser un òrgan de participació de les associacions ciutadanes i de les organitzacions no governamentals, l’activitat fonamental de les quals sigui la cooperació i l'ajut humanitari als països en vies de desenvolupament. Té un caire deliberant i consultiu, amb funcions assessores en matèries relacionades, tal i com indica el seu nom, amb la cooperació i solidaritat internacional.
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans