Notícies

Institucions col.laboradores

Fons Català de Cooperació.  
Fons Català de CooperacióVeure imatge de Fons Català de Cooperació (nova finestra)
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

+ Veure els projectes realitzats amb l’Ajuntament de l’Hospitalet
Més informació a: http://www.fonscatala.org.  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el DesarrolloVeure imatge de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (nova finestra)
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), és una Entitat de Dret Públic adscrita al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional (SECI). El foment, la gestió i la execució de les polítiques públiques de cooperació internacional per al desenvolupament, dirigides a la lluita vers la pobresa i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible en els països en desenvolupament, particularment els recollits dins del Pla Director vigent cada quatre anys. La Lluita contra la pobresa és l’objectiu final de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament. Aquesta, és part de l’acció exterior de l’Estat i està bassada en una concepció interdependent i solidaria de la societat internacional.

+ Veure on coopera y les seves prioritats geogràfiques
Més informació a: www.aecid.es
.  
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).  
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)Veure imatge de Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (nova finestra)
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. Està adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors del Departament de la Presidència. És el principal instrument del Govern i la ciutadania de Catalunya per sumar-se a la comunitat internacional en el compromís per construir un món més just i solidari, i treballar per garantir l'accés als drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les persones i els pobles d'arreu del món.

+ Veure com treballa
Més informació a: http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana .  
Fundació Solidaritat UB.  
Fundació Solidaritat UBVeure imatge de Fundació Solidaritat UB (nova finestra)
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l'organisme de La FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB neix al 1996 amb la finalitat de fomentar valors de solidaritat, promoure la participació social i canalitzar accions de cooperació per al desenvolupament i per la defensa dels Drets Humans. En el seu Patronat estan representats el professorat i personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona, i la Fundació Món-3, ONG vinculada a la universitat.

+ Veure els projectes realitzats amb l’Ajuntament de l’Hospitalet
Més informació a:
http://solidaritatub.wordpress.com.  
Diputació de Barcelona.  
Diputació de BarcelonaVeure imatge de Diputació de Barcelona (nova finestra)
En l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament , es gestiona el pressupost solidari de la Diputació, que representa el 0,7% dels seus ingressos, d'acord amb la recomanació de Nacions Unides. El objectius de la política de cooperació al desenvolupament són: promocionar polítiques de cooperació internacional en l'àmbit local, sensibilitzar la ciutadania sobre les causes de les desigualtats en el desenvolupament i fomentar el municipalisme i el desenvolupament local en el països en vies de desenvolupament. Aquests objectius es duen a terme mitjançant tres grans Programes: Xarxa Barcelona Municipis per a la Cooperació al Desenvolupament Espai de concertació Diputació BCN- Organitzacions de la societat civil Cooperació Directa)

+ Veure els projectes realitzats amb l’Ajuntament de l’Hospitalet
Més informació a:
http://www.diba.es/web/ri/cooperacio_desenvolupament .  
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans