Notícies

Sensibilització

En el tema de sensibilització i dintre del Plans de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de L’Hospitalet es prioritza:  l ’educació pel desenvolupament i la sensibilització de la societat catalana, el recolzament als agents socials que treballen en el foment de la Cultura de Pau i els Drets Humans i la participació en xarxes i iniciatives de foments de la Cultura de Pau. 

La promoció i la de defensa dels Drets Humans és un eix tranversal de les polítiques implementades per l’Ajuntament de L’Hospitalet, però,  el que es fa imprescindible és una voluntat de treball intersectorial i interdepartamental.  Això suposa potenciar espais de trobada i col•laboració dins de l’Ajuntament per tal d’actuar de manera coherent en totes les polítiques que s’implementen. 

Nostre Pla de Sensibilització és fruit de la iniciativa de diverses entitats de la ciutat, així com de les accions directes que en aquest tema desenvolupa l’Ajuntament de L’Hospitalet.

La col•laboració amb la Diputació de Barcelona en el tema de la sensibilització ens ha permès desenvolupar accions puntuals i plans de sensibilització al municipi. 

Com a objectius específics del Pla de Sensibilització hem volgut promoure i enfortir l’educació per la pau i els Drets Humans, mitjançant la Cultura de la Pau i el respecte pels Drets Humans com a eina pràctica de millora de la convivència social a l’Hospitalet. 

També, hem volgut projectar polítiques de pau i drets humans en el conjunt dels àmbits de govern local i donar suport al teixit social que hi treballa.
Festa de la diversitat
Festa de la diversitat
L'H amb els Drets Humans
L'H amb els Drets Humans
Memòries
Memòries

L'H amb els Drets Humans

El Pla de Sensibilització del Programa de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de L'Hospitalet persegueix contribuir a la defensa i promoció dels Drets Humans, l'educació a la ciutadania i la cultura de Pau, mitjançant activitats sobre els Drets Humans i d'aproximació a la situació sociopolítica i econòmica dels països en vies de desenvolupament i també entorn de la Cooperació al Desenvolupament a escala internacional.
Vol també aconseguir una major implicació per part dels ciutadans i ciutadanes de la comunitat educativa i dels joves en les activitats que proposem de sensibilització. Donar recolzamet per enfortir a les ONG's i entitats de la ciutat, que treballen en la defensa dels drets humans i en temes de cooperació a fi de millorar la situació sociopolítica i econòmica dels països en vies de desenvolupament i mantenir un teixit de voluntariat cada dia més actiu i jove, que treballi per garantir la convivència i la solidaritat a la nostra ciutat.
Veure imatge de Primera pàgina de la carta (nova finestra)
L'Hospitalet de Llobregat és una de les primeres ciutats que va recollir el compromís dels governs locals amb la defensa dels drets humans dins el seu àmbit competencial.

"La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat és un document que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats, a totes i cadascuna de les persones que habiten en un municipi.

És fruït de la iniciativa dels municipis reunits en la 1ª Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans (Barcelona, 1998) per commemorar el 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta conferència va posar de manifest que la implementació de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides és un repte per a Europa i que, donat que la majoria d'habitants del món viuen en zones urbanes, és necessari promoure la dignitat i el respecte als Drets Humans dins les ciutats.

Així, es va acordar elaborar una declaració que recollís el compromís dels governs locals amb la defensa dels drets humans dins el seu àmbit competencial, un instrument per tal de precisar millor els drets i obligacions dels ciutadans i ciutadanes en aquest escenari ple de contradiccions que són els nostres pobles i ciutats.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, és un instrument polític, no jurídic, vertebrat per una idea: la ciutat és de totes aquelles persones que l’habiten i totes elles tenen dret a la ciutat, als drets de ciutadania".

Activitats 2018

 • GLOBAL’H. Curts de Cooperació al Desenvolupament
  Veure imatge de Foto (nova finestra)
  GlobaL’H és el festival internacional de curts de cooperació pel desenvolupament que vol sensibilitzar sobre els Drets Humans, la Cultura de la Pau, la convivència i la cohesió social. Busca la reflexió entorn al món en el què vivim, amb les seves complexitats, vivències, històries…

  La primera edició d’aquest festival es planteja recollir els treballs audiovisuals nous i existents que enforteixin la idea de la necessitat de canviar el panorama actual, ple de forts desequilibris i desigualtats en drets i oportunitats. Necessitem un model social just i sostenible que generi alternatives creatives, plurals i singulars. La responsabilitat és compartida, hem de reordenar les prioritats i cooperar des de l’ètica i la cura.
 • Taller "Apropa't a l'Àfrica Subsahariana"
  Veure imatge de Imatge (nova finestra)
  La segona edició del taller "Apropa't a l'Àfrica Subsahariana" s'ha realitzat durant el curs 2015-2016.
  El taller consta de dues activitats:
  1-Esbós d'un dia a l'Àfrica Subsahariana, adreçat a alumnes de entre 12 i 14 anys. Es tracta d'una exposició interactiva que reprodueix un poblat africà i d'una conferència que introdueix als alumnes a la realitat africana.
  2-Emmascara't amb la història d'Àfrica, adreáda a alumnes entre 12 i 14 anys. S'explica el simbolisme que s'amaga darrera les màscares africanes.
 • Taller Apropa't a l'Àfrica Subsahariana
  Veure imatge de Foto (nova finestra)
  El curs 2015-2016 hem realitzat la segona edició del taller Apropa't a l'Àfrica Subsahariana amb l'objectiu de donar a conèixer als nostres joves la història i la cultura d'Àfrica i posar en valor les seves diferències i la seva riquesa.
  El taller consta de dues activitats:
  -Esbós d'un dia a l'Àfrica Subsahariana, que és una exposició interactiva que reprodueix un poblat africà i d'una conferència impartida per tècnics en cooperació al desenvolupament i l'associació Djumbai per introduir als alumnes a la realitat africana amb la mostra d'estris de cuina, aliments, roba, mitjans de transport....amb l'objectiu de conèixer un Àfrica fora d'estereotips
  -Emmascara't amb la història d'Àfrica és una conferència realitzada per una doctorada en antropologia i membre de l'Associació Djumbai que introdueix als joves en el món màgic de l'animisme africà.

Activitats 2016

 • Còmic Vinyetes a l'ecola per la solidaritat i Premi Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global
  Veure imatge de Vinyetes a l'escola per la Solidaritat II edició Premi (nova finestra)
  El Programa de Cooperació i Solidaritat edita el Còmic: Vinyetes a l’escola per la solidaritat,  per enfortir la cultura de pau i la difusió del Drets Humans. Considerem el còmic com un medi de comunicació massiu i una eina que ens apropa als infants i als joves. Aquest any s’ha impartit la tercera edició dels tallers de còmic en les escoles de primaria de la ciutat de L'Hospitalet , el resultat final és la publicació de 15 vinyetes guanyadores del premi Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global,  amb l'objectiu de potenciar el treball del joves, amb un primer premi, mencions especials i accèssits, per a difondre el resultat dels tallers, així com, la reflexió dels infants en relació al món que viuen i eina de reflexió dels temes que els preocupen i afloren en els seus treballs. L’acte de presentació del premi es fa a la biblioteca central Tecla Sala, que té un fons específic de còmic dins de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans